Το Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συστάθηκε το 2006 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της τέχνης της ορχηστρικής μουσικής, την αναβάθμιση της μουσικής ζωής και της μουσικής παιδείας του τόπου, και την περαιτέρω εμπλοκή της κοινωνίας στις μουσικές δραστηριότητες.

Το Ίδρυμα άρχισε τη λειτουργία του  την 1 Ιανουαρίου 2007 αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία της Κρατικής Ορχήστρας και της Κρατικής Ορχήστρας Νέων, οι οποίες μετονομάστηκαν σε Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και σε Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου αντίστοιχα.  Αναλαμβάνοντας τη λειτουργία των δυο ορχηστρών, το Ίδρυμα έθεσε ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των δραστηριοτήτων  τους. Παράλληλα ανέλαβε τη λειτουργία της Μουσικής Σχολής της Ορχήστρας Νέων, του Κινηματοθεάτρου “Παλλάς”, του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Πολιτιστικές Υπηρεσίες, την υλοποίηση του προγράμματος του Μουσικού Εργαστηρίου Εγχόρδων και τη Λειτουργία του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης.

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου.  Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Τρία από τα μέλη προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου, το Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών και τον υπεύθυνο για τα μουσικά θέματα λειτουργό. Τα υπόλοιπα μέλη διορίζονται από το εκάστοτε υπουργικό συμβούλιο.

Κύριος χορηγός του Ιδρύματος είναι το Κράτος, το οποίο καλύπτει όλα τα  βασικά έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος και των Ορχηστρών.  Παράλληλα το Ίδρυμα επιδιώκει τη συνεργασία με διάφορους οργανισμούς για πιο αποτελεσματική προβολή των δραστηριοτήτων του,  τη διοργάνωση πιο απαιτητικών προγραμμάτων, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων του με την κοινωνία.

Από τη δημιουργία του, το Ίδρυμα έχει προωθήσει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους του, κάνοντας αισθητή την παρουσία του στο φιλόμουσο, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, μέσα από τις συναυλίες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς που διοργανώνει.

Επικοινωνήστε

Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Κ 28922, 2084 Ακρόπολη
Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 463144
Δευτέρα – Παρασκευή: 7:30 – 15:00

Συνεργασίες

Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης Κύπρου
Creative Europe Desk Cyprus
Europe For Citizens