Σύντομο Ιστορικό

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου ιδρύθηκε το 1987 ως Κρατική Ορχήστρα Νέων Κύπρου παράλληλα με την Κρατική Ορχήστρα Κύπρου (σήμερα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου), με απόφαση του Υπουργικού Συμβουίου.

Στόχος της είναι να προσφέρει σε μαθητές όλων των επιπέδουν και σε νεαρούς μουσικούς την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρίες ομαδικής εργασίας και να αναπτύξουν τις γνώσεις και ικανότητές τους. Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε και η Μουσική Σχολή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου η οποία προσφέρει μουσική εκπαίδευση στα ορχηστρικά όργανα από έμπειρους μουσικούς.

Τον Οκτώβριου του 2006 το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου ιδρύθηκε για να αναλάβει τη λειτουργία και των δύο ορχηστρών. Ως εκ τούτου το Ίδρυμα έχει ως στόχο να αναπτύξει και να προωθήσει περαιτέρω τις δραστηριότητες και των δύο ορχηστρών.

Με περισσότερα από 80 μέλη ηλικίας 9-26 ετών, τα οποία επιλέγονται μέσω ακροάσεων, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, αποτελεί τον πιο σημαντικό μουσικό θεσμό της Κύπρου. Ως πλήρες μέλος του European Federation of National Youth Orchestras (EFNYO), λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα καλλιτεχνικά στάνταρτ, προωθώντας τη μουσική και εκπαιδεύοντας τους νεαρούς μουσικούς για να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα και να αναπτύξει μελλοντικά ακροατήρια.